Doelstellingen van Panathlon

Panathlon Vlaanderen vzw is een club van oud-bestuurders van sportfederaties, sporters en sportvrienden die als doel hebben normen en waarden evenals de fair-play in de sport te verdedigen, te beschermen en te promoten.

  1. De vriendschap aanwakkeren onder de Panathlonleden en alle sportbeoefenaars.
  2. De promotie van de fair-play in de sport, systematisch en voortdurend accentueren, als element van onze menselijke cultuur
  3. De realisatie aanmoedigen van studies en onderzoeken in verband met de sport en zijn bindingen met de gemeenschap, om ze te verspreiden naar de openbare opinie, via de scholen, universiteiten en andere culturele instellingen.
  4. Deelname aan de bewerking van de sportieve normen, met tussenkomst bij eventuele voorstellen, raadplegingen en programmatie in de sector van de sport, volgens de voorziene modaliteiten van de bindende wetgeving.
  5. Zich inzetten voor een gezonde sportieve opvoeding voor iedereen, zonder onderscheid van ras, geslacht of leeftijd, vooral via promotie van culturele- en sportactiviteiten voor jongeren.
  6. Aanmoedigen en ondersteunen van alle acties ter voorkoming van versla-vingen en het bijstaan van de slachtoffers, de initiatieven van solidariteit naar oud-sporters, alsook de promotie en realisatie van opvoedingsprogramma’s tegen geweld in de sport en het afraden van doping.
  7. Steunen van de Olympische Beweging in de acties die conform zijn met onze beweging en doelstellingen.
  8. Verzekeren van de verspreiding van de Panathlonbeweging in de ganse wereld, door de oprichting van nieuwe clubs.

Vervolgens zal Panathlon Vlaanderen vzw standpunten innemen om deze aan te kaarten bij de bevoegde instanties maar ook bij andere organisaties die in machte zijn om ons te helpen onze doelstellingen te realiseren.