Historiek

Panathlon is een in Venetië in 1951 opgerichte organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. De vereniging telt een 300-tal clubs, verspreid over een 30-tal landen en wordt erkend door het I.O.C.

Het devies luidt ‘Ludis Iungit’ wat betekent dat ‘men verbonden wordt door het spel’. Men beoogt de wederzijdse waardering te bevorderen en de ergste uitwassen in de sport te beteugelen.

Panathlon Vlaanderen werd opgericht op 2 mei 1978.

Vier clubs – Antwerpen, Brussel, Gent en Limburg – werkten tot op heden om het waardebesef in de sportwereld levendig te houden. Een vijfde club, in West Vlaanderen, Panathlon West is nu in oprichting.

Panathlon International Vlaanderen vzw coördineert nu sinds 10 mei 2006 de activiteiten van deze Vlaamstalige clubs.

Met de hulp van de Nationale Loterij heeft Panathlon Vlaanderen tot negenmaal toe een Stipendium kunnen toekennen aan initiatieven die de ‘Panathlon gedachte’ in de praktijk uitwerkten.

Op 24 september 2004 in Gent  tijdens een consensusconferentie werd de Panathlon Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport voorgelegd en goedgekeurd.
Deze Verklaring wordt nu wereldwijd uitgedragen door Panathlon International met het verzoek tot ondertekening en concrete invulling.

Op 12 juni 2007 lauwerde Panathlon International Vlaanderen, met steun van de Nationale Loterij, vijf klassen uit het secundair onderwijs die een origineel fysiek actief spel hadden ontwikkeld waarin de meest essentiële doelstellingen van Panathlon tot uiting kwamen.

De vijf  laureaten van het stipendium 2008 werden gelauwerd tijdens de apotheosedag van de Stichting Vlaamse Schoolsport te Antwerpen op 12 juni 2008. De opdracht was op een originele en creatieve manier een organisatie, een initiatief of een activiteit uit te werken waardoor de diversiteit in de jeugdsport gepromoot, bevorderd en gewaarborgd wordt.

Panathlon International organiseerde op 22 en 23 november 2007 een congres over de ethiek in de jeugdsport op de Universiteit Antwerpen. Panathlon International hield er tevens een buitengewone algemene vergadering op 24 en 25 november 2007.

Op 5, 6 en 7 november 2008 organiseerde Panathlon International een wereldconferentie over de implementatie van de verklaring over  ethiek in de jeugdsport. “