Stipendium 2020 komt wat later…

Het is stilaan een open deur intrappen maar de huidige omstandigheden hebben hun impact op alle domeinen waarin wij als burger en sportliefhebber worden betrokken.

Hiermee rekening houdende heeft Panathlon Internationaal Vlaanderen beslist om het openstellen van het Stipendium 2020 nog even uit te stellen.

Wij mikken erop om in de loop van juni 2020, of de maand daarop, de oproep tot deelname te kunnen lanceren.  Zodra het Stipendium wordt opgestart zal elke gemeentelijke sportdienst geïnformeerd worden.

In afwachting daarvan blijven wij elkeen aanmoedigen om regelmatig te bewegen en te sporten, en dit op meest veilige manier.  Dat iedereen daarbij de richtlijnen van steden en gemeenten stipt opvolgt is vanzelfsprekend.

Ook pleiten wij ervoor dat sportcentra sneller kunnen geopend worden. Het is onze overtuiging dat in die context, zoals vb. fitnesscentra, alle professionaliteit aanwezig is om ook daar op een veilige manier aan sport te doen.

Met sportieve groeten en vooral…blijf gezond!

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Als grootste mecenas van België spendeert de Nationale Loterij een zeer groot deel van de opbrengst van haar spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten.

De steun aan Panathlon is belangrijk voor de Nationale Loterij omdat Panathlon dezelfde waarden uitdraagt die voor de Nationale Loterij ook belangrijk zijn.

De waarden Fair Play en respect en in het bijzonder binnen de sport zijn zeer belangrijke waarden in onze huidige maatschappij. Dit is de reden waarom Panathlon en de Nationale Loterij al een jarenlang partnership hebben om ervoor te zorgen dat de Panathlongedachte wordt uitgedragen.

TOP