Vul het aanvraagformulier in en maak kans op 3 x €3 000!

 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen
van de Vlaamse steden en gemeenten.
Aan de gemeentelijke sportfunctionarissen

Betreft: Panathlon Stipendium 2019 ter waarde van 3 x € 3 000.

Geachte burgemeester en schepenen,
Aan de gemeentelijke sportfunctionarissen,

Vele steden en gemeenten hebben reeds de Panathlon Verklaring over de ethiek in de jeugdsport ondertekend. Meer zelfs, sommige gemeenten hebben in hun subsidiereglement voor de sportclubs de ondertekening ervan als voorwaarde opgenomen, waarvoor onze welgemeende dank.

Panathlon Vlaanderen, en dit dankzij de gewaardeerde steun van de Nationale Loterij, neemt opnieuw het initiatief om de steden en de gemeenten aan te moedigen om een uitvoerbaar plan op te stellen waarmee zij hun bevolking, hun instellingen, hun sportverenigingen, hun scholen kunnen bewegen om de ethische waarden in de sport te promoten, te waarborgen en meer nog in de praktijk om te zetten.

Hiervoor zullen de steden en gemeenten nuttige documenten ter beschikking krijgen die als inspiratiebron dienstig kunnen zijn, waaronder een korte nota over de Panathlon organisatie, de Panathlon Verklaring, de thema's en het 8-stappenplan van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (via www.ethischsporten.be/themas_en_aanpak) en het logo van de Nationale Loterij en van Panathlon International.

Het in te dienen plan moet omvatten:

  • concreet actieplan voor de promotie van de ethiek in de sport in uw gemeente (via dit aanvraagformulier)
  • ondertekende Panathlon Verklaring over de ethiek in de jeugdsport. Hiervoor verwijzen wij naar www.ethischsporten.be/panathlonverklaring
  • ondertekende verbintenis dat het plan wordt uitgevoerd met aanvang in 2019 bij aanduiding als laureaat.

Het plan moet digitaal ingediend worden voor 31 oktober 2019 op het adres [email protected] of via dit aanvraagformulier.

Een jury bestaande uit een delegatie van de Nationale Loterij, de Vlaamse Panathlon clubs, deskundigen uit het sport midden, vertegenwoordigers van gespecialiseerde instellingen zoals SPORT-VLAANDEREN, ICES, SVS, ISB, VVSG, zullen uitgenodigd worden om de ingediende projecten te beoordelen en de laureaten aan te wijzen die elk het Stipendium ter waarde van € 3.000 zullen ontvangen.

Heeft u graag bijkomende informatie dan kan u deze opvragen via mail [email protected].

Panathlon Vlaanderen hoopt veel interessante projecten te mogen ontvangen en wenst u allen succes.

Met de meeste hoogachting

Willy Pennoit
Voorzitter Panathlon Vlaanderen

Vul het aanvraagformulier in en maak kans op 3 x €3 000!

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Als grootste mecenas van België spendeert de Nationale Loterij een zeer groot deel van de opbrengst van haar spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten.

De steun aan Panathlon is belangrijk voor de Nationale Loterij omdat Panathlon dezelfde waarden uitdraagt die voor de Nationale Loterij ook belangrijk zijn.

De waarden Fair Play en respect en in het bijzonder binnen de sport zijn zeer belangrijke waarden in onze huidige maatschappij. Dit is de reden waarom Panathlon en de Nationale Loterij al een jarenlang partnership hebben om ervoor te zorgen dat de Panathlongedachte wordt uitgedragen.

TOP