Vul het aanvraagformulier in en maak kans op €10 000!

Aan de colleges van burgemeester en schepenen
van de Vlaamse steden en gemeenten.

Betreft: Panathlon Stipendium 2017 ter waarde van €10 000.

Geachte burgemeester en schepenen,

Vele steden en gemeenten hebben reeds de Panathlon Verklaring over de ethiek in de jeugdsport ondertekend. Meer zelfs, sommige gemeenten hebben in hun subsidiereglement voor de sportclubs de ondertekening ervan als voorwaarde opgenomen, waarvoor onze welgemeende  dank.

Panathlon Vlaanderen, en dit dankzij  de gewaardeerde  steun van de Nationale  Loterij, neemt  nu het initiatief om de steden en de gemeenten aan te moedigen om een uitvoerbaar plan op te stellen waarmee zij hun bevolking,  hun instellingen,  hun sportverenigingen,  hun scholen kunnen bewegen om de ethische waarden in de sport te promoten,  te waarborgen  en meer nog  in de praktijk  om tezetten.

Hiervoor zullen de steden en gemeenten nuttige documenten ter beschikking krijgen die als inspiratiebron dienstig kunnen zijn, waaronder een korte nota over de Panathlon  organisatie,  de Panathlon Verklaring, de thema's en het 8-stappenplan  van het Internationaal  Centrum Ethiek in de Sport (via www.ethischsporten.be/themas_en_aanpak) en het logo van de Nationale  Loterij  en van  PanathlonInternational.

Het in te dienen plan moet omvatten:

  • concreet actieplan voor de promotie van de ethiek in de sport in uw gemeente
  • ondertekende Panathlon Verklaring over de ethiek in de jeugdsport (www.ethischsporten.be/panathlonverklaring)
  • aanvaarding van de verbintenis dat het plan wordt uitgevoerd in 2017 bij aanduiding als laureaat

Het plan moet digitaal ingediend worden via deze pagina vòòr 30 april 2017.

Een jury bestaande uit een delegatie van de Nationale Loterij, de Vlaamse Panathlon clubs, deskundigen uit het sportmidden, vertegenwoordigers van gespecialiseerde instellingen zoals SPORT-VLAANDEREN, BVLO, ICES, SVS, VSF, ISB, VVSG, zal de ingediende projecten beoordelen en één laureaat aanwijzen die het stipendium ter waarde van €10 000 zal ontvangen.

Wenst u nog graag bijkomende informatie, dan kan u deze aanvragen via mail naar [email protected].

Panathlon Vlaanderen hoopt veel interessante projecten te mogen ontvangen en wenst u allen succes.

Met de meeste hoogachting

Willy Pennoit
Voorzitter Panathlon Vlaanderen

Vul het aanvraagformulier in en maak kans op €10 000!

TOP