Stipendium 2014

De winnaars van de fotowedstrijd Panathlon Stipendium 2014 zijn gekend!

Het Panathlon Stipendium 2014 is een fotowedstrijd met als thema ‘Fair Play’ voor leerlingen van  het 5e en 6eleerjaar van het lager en het buitengewoon lager onderwijs.
De wedstrijd is een organisatie van Panathlon Vlaanderen vzw en verloopt in samenwerking met de Nationale Loterij, de Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) en de Stichting Vlaamse Schoolsport  (SVS) en met de medewerking van de firma Janssen & Fritsen. Per categorie wint men een waardebon van 1.000 euro voor aankoop van sportmateriaal.

Het is duidelijk dat de leerkrachten van alle deelnemende scholen samen met hun leerlingen het thema ‘fair play’ van deze fotowedstrijd bijzonder actief én creatief hebben aangepakt. Een pluim voor allen die foto’s hebben ingestuurd!

Na rijp beraad heeft de jury van het Stipendium volgende winnaars aangeduid:

  • BUITENGEWOON ONDERWIJS: Bubao – Sint-Rafaël School, Sint-Job in ‘Goor
  • PROVINCIE ANTWERPEN: Basisschool GO! – De Kameleon, Turnhout
  • PROVINCIE LIMBURG: Vrije Basisschool – De Triangel, Maasmechelen
  • PROVINCIE OOST-VLAANDEREN: International School Ghent vzw, Gent
  • PROVINCIE VLAAMS-BRABANT & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: Vrije Lagere School – De Mozaïek Blauwput, Kessel-Lo
  • PROVINCIE WEST-VLAANDEREN: Freinetschool – GO! – De Boomhut, Brugge
De uitreiking van de prijzen van de fotowedstrijd Panathlon Stipendium 2014 vindt plaats op donderdag 19 juni 2014 tijdens de academische zitting van de SVS Apotheose in de Topsporthal Vlaanderen, Zuiderlaan 14 in 9000 Gent (start om 10.15u).
Tijdens de infomarkt op deze apotheose zijn de winnende foto’s samen met een selectie uit de ingestuurde foto’s tentoongesteld in de stand van Panathlon (1e verdieping topsporthal).

Klik hier om de laureaten van 2014 te bekijken.

Aan de voorzitters en de secretarissen
van de Vlaamse Sportfederaties

Gent 27 februari 2014

Geachte voorzitter
Geachte secretaris
Panathlon Vlaanderen vzw wil met het STIPENDIUM 2014 (*) de drie waardevolste projecten rond ethiek  van de Vlaamse sportfederaties honoreren. We doen dit op basis van de huidige beleidsplannen en de jaarrapporten 2013 die de federaties bij de overheid indienen in het kader van het decreet betreffende het medisch en ethisch verantwoord sporten.
Geïnteresseerde sportfederaties moeten een kopie van hun project EVS (beleidsplan en jaarrapport 2013 EVS) vóór 31 juli 2014 richten aan Panathlon Vlaanderen vzw Stipendium 2014, Waterkluiskaai 17,  9040 Gent, met een begeleidende brief waarin ze zich uitdrukkelijk kandidaat stellen voor het stipendium 2014. Dat kan ook digitaal: stipendium@panathlonvlaanderen.be
Een jury bestaande uit de voorzitters van de zes Vlaamse Panathlonclubs, of hun vervanger en een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij, zal de rapporten beoordelen die het dichtst aansluiten bij de missie en visie van Panathlon International, vervat in de Panathlon Verklaring, hierbij gevoegd.
Er zijn drie prijzen van 1.000 € te winnen in de vorm van een waardebon uitgereikt door de firma Janssen-Fritsen en mogelijk gemaakt door de daadwerkelijke steun van de Nationale Loterij.
De laureaten worden gehuldigd op zaterdag 4 oktober 2014 in de Pacificatiezaal van het stadhuis van Gent naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Panathlon Verklaring.
Met vriendelijke groeten
Willy Pennoit

Voorzitter Panathlon Vlaanderen

* naast deze actie is er ook een fotowedstrijd “Fair Play” voor de laatste twee jaren
van het Lager Onderwijs en de laatste twee jaren van het Buitengewoon Basisonderwijs.