Stipendium 2015

“De jury van het Panathlon Stipendium 2015 met betrekking tot de Sportfederaties heeft op unanieme wijze beslist volgende federaties uit te roepen tot laureaat van het Panathlon Stipendium 2015:

In alfabetische volgorde :

  • Vlaamse Judofederatie
  • Vlaamse Liga Paardensport
  • Vlaamse Roeiliga

De betrokken federaties werden hierover ingelicht en hun prijzen werden overhandigd naar aanleiding van de Sport en Businessavond in Gent. We danken alle deelnemers en wensen de laureaten van harte proficiat! Moge deze erkenning een stimulans zijn om op de ingeslagen weg verder te gaan inzake “Ethiek in de jeugdsport”.

Laureaat of niet “ethiek in de jeugdsport” is ALTIJD belangrijk en moet steeds onze aandacht genieten.”

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Sport & Businessavond op dinsdag 10 november 2015 in de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein in Gent. Tijdens de avond werden de laureaten naar voor geroepen en kregen ze hun cheque uit de handen van de heer Paul De Broe, Coördinator Stipendium en van de vertegenwoordiger van de Nationale Loterij, de heer Nicolas Theodoroudis.


Niets dan stralende gezichten op de plechtige uitreiking van de Panathlon Stipendium Sloganwedstrijd 2015. Op donderdag 18 juni vond die plaats tijdens de SVS-Apotheose in de Topsporthal Gent.

De sloganwedstrijd is een organisatie van Panathlon Vlaanderen, in samenwerking met de Nationale Loterij, de Stichting Vlaamse Schoolsport en de Bond voor Lichamelijke Opvoeding.
De opdracht was: stuur max. drie zelfbedachte slogans van jouw klas in met als thema ‘Sport is een recht voor iedereen’.
Er waren meer dan 200 inzendingen.

De vijf laureaten ontvingen elk een cheque van 1000 euro, inwisselbaar bij de firma Janssen-Fritsen.

Bekijk hier het fotoverslag
Download hier de winnende slogans als poster