DESSEL – KASTELEE –RETIE

Laureaat van het Panathlon Stipendium 2017

Op 26 september 2017 vond in het kader van de Europese week van de sport en in het bijzijn van Dhr. Michal Rynkowski, afgevaardigde van de Europese Commissie, de uitreiking plaats van het Stipendium 2017, in de aanwezigheid van Burgemeester, schepenen, sportfunctionarissen en sportmedewerkers van de deelnemende steden en gemeenten.

Na de verwelkoming door Dhr. Paul Standaert, conseiller international voor Panathlon, kreeg Dhr. Paul De Broe, initiatiefnemer en voorzitter van het Stipendium, het woord. Hij gaf een toelichting bij de geschiedenis van het Stipendium dat reeds zijn oorsprong vond in 1988 … en steeds projecten bekroonde waarin ethiek en sport hét belangrijkste item waren. Eén van deze projecten lag aan de basis van het “Steward” gegeven binnen de voetbal.

Door Dhr. Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij en sedert meer dan 30 jaar de trouwe partner werd een pleidooi gegeven voor ethiek in de sport, ethiek dat hoog in het vaandel staat van de Nationale Loterij. Daarbij onderstreept hij het belang van de link tussen ethiek en sport, nu nét het doel van de Panathlongedachte.

Van alle ingediende projecten vanuit de diverse steden/gemeenten werd door Dhr. Willy Pennoit, voorzitter van Panathlon International Vlaanderen, een korte opsomming gegeven van hun beoogde acties en doelstellingen.

De HH. Paul De Broe en Jannie Haek maakten de laureaat van het Stipendium bekend: het ingediende project Dessel-Kasterlee-Retie, dat gezamenlijk werd ingediend, werd door de jury als winnaar verkozen.

Die jury samengesteld uit specialisten met betrekking tot sportbeleid en partners: Nationale Loterij, ICES, VVSG, ISB, VSV, VSF, Sport Vlaanderen en uiteraard juryleden van alle Vlaamse Panathlonclubs.

Burgemeester van Dessel, Dhr. Kris Van Dijck, benadrukte dat de samenwerking tussen Dessel-Kasterlee-Retie een heel positieve inbreng was binnen de sportsector van deze 3 gemeenten. Hij deelde mee dat de ethiek binnen deze 3 gemeenten hoog aangeschreven staat en bedankte voor de erkenning van hun ingediende project. Dhr. Jan Cuypers verwees eveneens naar de inbreng bij de ethiek in de sport in de 3 gemeenten en vermelde terloops de grootste Panathlonvlag binnen Europa (wereld?) die men in Dessel kan bewonderen en het invoeren van de Panathlonsterren inzake ethiekwaarden binnen betrokken gemeenten.

Dhr. Paul Standaert dankte en feliciteerde alle steden/gemeenten. Hij drukte tevens de hoop en de wens uit dat ook de steden/gemeenten die niet tot laureaat werden verkozen, hun project succesvol kunnen verder uitwerken en hun sportieve en ethische doelstellingen mogen bereiken.

Download hier dit bericht in pdf formaat.

TOP