Info over Panathlon Vlaanderen

Vind jij het normaal dat een sporter middelen gebruikt om zijn prestaties te verbeteren en zodoende zijn gezondheid op het spel zet? Vind jij het leuk naar een match te kijken die op voorhand verkocht is? Is het aanvaardbaar dat supporters bananenschillen gooien naar zwarte voetbalspelers? Vind jij het normaal dat sommige begeleidende ouders hun “spruiten” aanzetten om de medespeler van de tegenpartij “in de grond te stampen” ?

Neen? Wel, wij ook niet en daarom proberen wij, als Panathlon club, op onze eigen manier iets te doen aan deze negatieve aspecten van de sport. Voor ons zijn vriendschap en fair-play geen holle woorden maar begrippen die onmiskenbaar de basis vormen van sport in al zijn facetten. Sport moet weer hand in hand gaan met sportiviteit! Om dit te bereiken hebben wij als missie het opzetten van activiteiten zoals studiedagen, het ondersteunen van sportevenementen en het sensibiliseren van alle actoren in de sportwereld evenals het grote publiek.

Kan jij je terugvinden in onze missie en deze doelstellingen?
Wil jij hier ook aan meewerken?Op deze website vindt u de gegevens in verband met de samenstelling van het bestuur, de leden van de organisatie en  de eventuele commissies die ofwel opgericht werden of in oprichting zijn. Verder kan u de statuten van de vzw consulteren.
Panathlon Vlaanderen vertegenwoordigt de Panathlon Clubs van Vlaanderen binnen Panathlon België die op haar beurt de vertegenwoordiging verzorgt binnen Panathlon International: www.panathlon.net