Verslagen

Tijdens de eerste vergadering van het coördinatiecomité op vrijdag 02 september 2005 in de lokalen van de UA, Middelheimlaan, 1, 2020 Antwerpen werd gestalte gegeven aan een ontwerp van statuten voor Panathlon International Vlaanderen vzw.

Na de vergaderingen op 09.12.05 te Brussel en op 03.02.06 eveneens te  Brussel werd op 10.05.06 te Antwerpen de oprichtingsakte ondertekend door de aanwezige leden. De eerste bestuurders zijn:  W. Druyts, W. Masschelier, B. Van Deun, P. Verboven, M. De Smet, W. Pennoit, J. Vanlerberghe, F. Marijns, J. Devriese, E. Vandenabeele en D. Vandenhout.

In de loop van het werkjaar 2006 en de volgende jaren worden de voorbereidingen getroffen voor een Internationaal Symposium te Antwerpen en een World Conference te Gent.
Tevens wordt verder aandacht besteed aan de verdere uitwerking van het jaarlijks Stipendium waar het thema “Ethiek in de Jeugdsport” benadrukt wordt.

Vanaf 2006, wordt jaarlijks een werkingsverslag opgemaakt. Dit verslag is voorlopig op verzoek aan de voorzitter, voor de leden  beschikbaar.