Met oprechte droefheid verneemt Panathlon International Belgium het overlijden van Graaf Jacques Rogge.

Zijn onmiskenbaar veelheid aan talenten en in het bijzonder zijn diplomatisch talent leidde ertoe dat hij als voorzitter van het BOIC en later het IOC  erin slaagde van Ethiek in de Sport een prioriteit te maken. Omdat hij de toekomst van de Sport bedreigd zag door een groeiend verlies van normbesef op tal van sportieve beleidsniveaus.

Het is die gedrevenheid die ertoe leidde dat Jacques Rogge altijd zijn steun heeft verleend voor de visie en aan de ontwikkeling van Panathlon International. Hij zorgde ervoor dat ook de huidige Sportverantwoordelijken op Nationaal en Internationaal niveau die samenwerking bestendigen met als gemeenschappelijk doel de Olympische en ethische waarden van Sport zonder enige terughoudendheid te bewaken.

Elke recreatieve of competitieve sporter en elke sportorganisatie is hierom schatplichtig aan Graaf Rogge.  Onze dankbaarheid en respect kan daarom niet sterk genoeg zijn.

Namens alle Panathlon leden, Nationaal en Internationaal druk ik onze diepe gevoelens van medeleven uit ten aanzien van zijn echtgenote, familie en vrienden.

Paul Standaert

President