Panathlon avond 7 november 2019

Panathlon Vlaanderen eert Nina Derwael, Mama Marijke Lammens en coach Marjorie Heuls voor wat zij betekenen als rolmodel voor de jonge sporter.

Raymonda Verdyck, afgevaardige bestuurder van het GO! overhandigde de erkenning aan Nina en benadrukte hoezeer het GO! belang hecht aan de ontplooing van jongeren en het zorgen voor de gepaste opleiding binnen aangepast infrastructuren. Zij feliciteerde de werelkampioene voor de wijze waarop zij haar sportideaal realiseert en een rolmodel is voor duizenden sportende kinderen.

Marijke Lammens kreeg de Panathlon Erkenning uit handen van de Gentse Sportschepen Sofie Bracke. De Schepen wees op de Mama’s en bij extensie ouders en grootouders die een absoluut belangrijke opdracht hebben bij het warm maken van kinderen voor sport en hen bij te staan bij successen en ontgoochelingen.

Tanja Moens, Sport Vlaanderen was verheugd om als vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen maar ook als jarenlang lid (en past voorzitter) van Panathlon Gent, Coach Marjorie Heus te mogen feliciteren met het succes van haar atletes.

Nina dankte Panathlon voor de erkenning, de eerste die zij kreeg in Gent en die zij bovendien mag delen met Mama en Coach.
Marjorie ondertstreepte in haar dankwoord het vele werk van het team dat achter dit succes staat. Dit is niet enkel het werk van een coach maar evenzeer van een belangrijke groep experten, verzorgers en begeleiders dewelke geleid heeft tot de successen. Nu staat opnieuw een grote uitdaging voor de boeg met de spelen van Tokio volgend jaar.

Pierre Zappelli internationaal president van Panathlon was verheugd vast te stellen dat de Panathlon Verklaring die in 2004 hier te Gent werd voorgesteld ondertussen na 15 jaar nog steeds een bron is van inspiratie voor sport en sportbeleid. Naast het IOC, Sport Accord hebben meer dan 30 internationale sportfederaties Panathlon erkend.

De avond werd afgesloten met een exposé door Dr Bram Constandt, postdoctoraal onderzoeker aan Ugent en bestuurder bij het ICES, over het management van ethiek in voetbalclubs. Hij onderstreepte daarbij de positieve effecten van een ethische kader waarbij niet enkel het clubbestuur maar ook coaches als rolmodel een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een ethisch klimaat.

(Ices : International Centrum voor Ethiek in de Sport)