Panathlon Gent geeft het startschot voor een sportief en gezond2017

Panathlon Gent geeft het startschot voor een sportief en gezond 2017
Woensdag 18 januari ontving de Gentse Panathlonclub de leden van de Vlaamse Panathlon-clubs en Panathlon-ambassadeurs in haar clublokaal 3Square te Zwijnaarde.
Panathlon Gent wil een nieuwe traditie lanceren waarbij het eerste evenement van de Vlaamse clubs in het nieuwe jaar een gezamenlijke vergadering wordt met medewerking van alle clubs van Vlaanderen.
Hiermee wil de Gentse club de onderlinge band tussen de Panathlonclubs en -leden versterken en de communicatie over de diverse initiatieven van de Vlaamse clubs verbeteren.
Op initiatief van Willy Pennoit nam Panathlon International Vlaanderen de gelegenheid te baat om voorafgaand een Bijzondere Algemene Vergadering te houden waarop onder meer de verhuis van de maatschappelijke zetel van Panathlon Vlaanderen werd bekrachtigd.
De avond werd ingeleid door Prof Thierry Zintz, President van het Belgisch District, die de aanwezigen in de 3 talen zijn sportieve en gezonde wensen overmaakte.
Panathlon Gent voorzitter Filip Standaert kon daarna meteen en met enige trots de nieuwe vergaderplaats van de Gentse Club voorstellen.
De opkomst was een succes in die mate dat er zelfs stoelen en tafels dienden bijgezet te worden.
Naast Thierry Zintz en tal van Vlaamse leden clubs mocht de Gentse voorzitter ook Willy Pennoit, voorzitter Panathlon Internationaal Vlaanderen, en de voorzitters van de Vlaamse zusterclubs verwelkomen.
Gastspreker was Prof Lieven Annemans. De bijzonder interessante uiteenzetting over “Gezondheidszorg en Gezondheidspromotie en hoe geld (of gebrek eraan) onze gezondheid bepaalt” was aanleiding tot heel wat vragen en sterke interesse voor zijn boek ‘Je Geld of je Leven’.
Na deze schitterende kick-off kijkt Panathlon Gent uit naar een initiatief voor 2018 vanwege één van de zusterclubs.