Respect en fairplay op de 1ste plaats

Terwijl in hetzelfde WE in Vlaanderen ouders, in casu op het sportterrein vóór de ogen van kinderen met elkaar op de vuist gaan, geeft een andere gemeente en de lokale voetbalclub het voorbeeld met een duidelijke aanpak.

Voor de aanvang van het jeugdtornooi worden spelertjes en ouders aangemoedigd om respect en fairplay op de 1ste plaats te stellen.

We zijn geen tegenstrevers maar medespelers. Winnen is belangrijk maar eervol kunnen verliezen is dat evenzeer.

In aanwezigheid van burgemeester Geert Antonio,  sportschepen Geert Van der Auwera en het clubbestuur mochten Internationaal Bestuurder Paul Standaert en Vlaams Panathlonlid Jo De Bruyne de ethische waarden van de sport toelichten en de deelnemers en begeleiders aanmoedigen om vooral spelplezier en wederzijds respect na te streven.

Proficiat voor het initiatief en dank voor de uitnodiging.