TOP sportomgeving – Time Out tegen Pesten

Ook wij doen mee! U toch ook!

Niet toevallig lanceert de minister van sport dit actiejaar bij de start van de Vlaamse week tegen pesten  (30/01-05/02), een jaarlijkse actieweek die vooral in de scholen en de jeugdsector gevoerd wordt (bv. met het dansje ‘Move tegen pesten’). We willen met de sportsector ook onze verantwoordelijkheid opnemen. Pesten kan niet! Uiteraard niet binnen de sport zelf. We mogen daar absoluut niet te licht over gaan, onder het mom ‘daar worden ze wel sterk van’. Sommigen misschien wel, maar vele kinderen niet. Misschien is de reactie ook: ‘binnen de sport komt dat niet voor’. Toch wel. En het feit dat kinderen bv op school gepest worden, heeft misschien ook gevolgen op hun sportieve prestaties of hoe ze zich voelen op training; misschien leidt het ook tot een drop-out uit de sport… Ook daar moeten we ‘oog’ voor hebben (binnen de perken van onze mogelijkheden natuurlijk). Spelplezier moet voorop staan. En dan is er het gevaar van cyberpesten via allerhande sociale media: dat kent geen grenzen, en gaat dag en nacht door…

Bestuurders en begeleiders vormen belangrijke schakels om een pestvrije omgeving te creëren binnen de club. Neem een kijkje op: www.topindesport.be waar jullie de visietekst en het TOP plan met 5 doelstellingen vinden, waar we het komende jaar rond zullen werken.

In het kader van het beleidsthema ethisch sporten werd een lerend netwerk opgericht om kennis en goede praktijken uit te wisselen, om samen te werken en stappen vooruit te zetten rond ethische thema’s. Dit is een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, Vlaamse Trainersschool, Vlaamse Sportfederatie, ISB, Vlabus, Stichting Vlaamse Schoolsport, ICES, en het Kinderrechtencommissariaat. Het jaarthema 2015 ging over ethisch begeleiden , ethisch handelen en ethische dilemma’s. Hierrond voerden VTS en ICES de campagne ‘Is Kiezen verliezen’. Het jaarthema 2016 behandelt de problematiek rond pesten. Met de actoren van het lerend netwerk zetten we voluit in op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Tijd voor actie!
Wat kunnen jullie nu als communicatie doen tijdens deze Vlaamse week tegen pesten?

I. Maak een Time Out foto en post deze op jullie sociale media, website, etc.

TOP-gebaar | Het Time Out gebaar is krachtig, universeel gekend en sportgerelateerd. Welk hand onderaan of bovenaan komt, maakt niet uit. Voor de foto zelf mag iedereen zijn of haar eigen creativiteit de vrije loop laten gaan. – Sociale Media | Alle sociale mediaplatformen zijn geschikt: Twitter, Facebook, Instagram… Zowel individuele accounts als officiële accounts van de organisatie komen hiervoor in aanmerking. – Boodschap | Het is vooral belangrijk dat de berichtjes steeds de hashtag #TOPindesport en een link naar de website bevatten. Onderstaand een voorbeeld van de post die de TOPsporters ook zullen gebruiken. We pakken het samen aan! Time Out tegen #Pesten! #TOPindesport www.topindesport.be

II. Lanceer een nieuwsberichtje op jullie website, verspreid dit over al jullie mediakanalen, en roep op tot een Time Out

Hieronder vinden jullie een nieuwsberichtje die jullie op de website kunnen plaatsen. [Organisatie X] gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze visie en vragen mee om een Time Out tegen Pesten. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien. De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ofwel ‘TOP in de sport’. Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#TOPindesport), is het nu aan ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij zeggen alvast luidop Time Out tegen Pesten! Daarom roepen we jullie ook op om zelf een Time Out foto te posten op jullie sociale media (#TOPindesport). Samen maken we werk van een pestvrij sportklimaat en geven we aan iedereen te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld. Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de campagne:www.topindesport.be. Je kan ook altijd terecht bij het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) voor informatie over pesten en andere ethische thema’s (www.ethischsporten.be).

Leuk: je kan een overzicht van wat op sociale media gepost werd onder #TOPindesport bekijken via:https://tagboard.com/topindesport/search

PERSBERICHT
PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN SPORT

GENT  – 29 januari 2016  

Vlaamse sportwereld vraagt Time-out tegen Pesten

De Vlaamse sportsector zet voluit in op een positieve, veilige en ethische sportomgeving waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontplooien. Het voorkomen en aanpakken van pesten speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen de (competitieve) sport wordt winnen vaak vooropgesteld, maar dat mag nooit het welzijn van het kind in het gedrang brengen of, meer specifiek, pesten in de hand werken. De Vlaamse sportorganisaties keuren elke vorm van pesten dan ook volmondig af en lanceren daarom een spraakmakende TOP-campagne.

Start van de campagne ‘Time-out tegen Pesten’ (TOP)

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar jongeren ook in de sport mee te maken kunnen krijgen. Vaak brengt het emotionele of fysieke gevolgen met zich mee of vermindert de sportprestatie of de motivatie om te sporten. Hoog tijd dus om pesten onder de aandacht te brengen en actie te ondernemen.

Daarom lanceert Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, samen met Kristine De Martelaer, voorzitter Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en topatleten Eline Berings en Axelle Dauwens vandaag de campagne Time Out tegen Pesten, het jaarthema van het Strategisch Lerend Netwerk Ethisch Sporten. De campagne pakt pesten aan en wil de sportsector informeren, stimuleren en ondersteunen om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken. Om duidelijk te maken dat de hele sportwereld hiertoe de handen in elkaar slaat, ondertekenen de minister en alle vertegenwoordigers van het Netwerk het zogenaamde TOP-plan.

Met het TOP-plan werkt de sportwereld samen aan 5 doelstellingen:  het uitdragen van een gemeenschappelijke visie op pesten, het creëren van draagvlak voor een pestvrije sportomgeving, het voorkomen van pesten, het goed en kordaat reageren op een pestgeval en het nemen van concrete acties om te zorgen voor een duurzame pestvrije sportomgeving.

De sportbestuurders en -begeleiders krijgen alle nodige kennis en ondersteuning aangereikt om deze doelstellingen om te zetten in de sportpraktijk. Ook op de webpagina www.topindesport.be kan je terecht voor alle informatie, een vormingsaanbod en de uitwerking van concrete acties.

Vanuit het hart van de sport

Bovendien roepen ook heel wat topsporters, topcoaches en teams via sociale media op voor een time-out tegen pesten, met de hashtag #TOPindesport. Ook zij maken zo voor iedereen duidelijk dat er voor pesten geen plaats is in de sport.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “De Vlaamse sportwereld vraagt vandaag volmondig een time-out tegen pesten. Vanuit het hart van de sport, wordt pesten onderuit gehaald door sporters, clubs en federaties. De Vlaamse overheid zorgt er bovendien voor dat sportbestuurders en -begeleiders alle nodige kennis en ondersteuning krijgen om concrete acties tegen pesten op te zetten. Samen willen we voor een duurzame pestvrije sportomgeving zorgen, waarin elk kind zich ten volle persoonlijk en sportief kan ontplooien”.

Internationaal Centrum Ethiek in de Sport, Sport Vlaanderen, Stichting Vlaamse Schoolsport, Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Vlaamse Sportfederatie en Vlaamse Trainersschool  

Vlaamse ministers maken vuist tegen pesten en geweld

Belga
vr 29/01/2016 – 14:27 Belga

Pesten en alle vormen van geweld op minderjarigen kunnen niet door de beugel. De Vlaamse regering wil het probleem daarom op verschillende domeinen tegelijk te lijf gaan. Dat stellen de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen (Welzijn), Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) in een gezamenlijk persbericht. Er komt onder meer een werkgroep Integriteit die alle acties en maatregelen moet opvolgen.

Minderjarigen krijgen al eens af te rekenen met situaties waarin ze slachtoffers zijn van geweld (fysieke, psychisch of seksueel) of van pestgedrag. Dat gebeurt niet alleen in de thuisomgeving, maar ook in de school of in de jeugdbeweging of sportclub. In sommige gevallen gaat het om vormen van geweld tussen kinderen en jongeren onderling, maar vaak gaat het ook om geweld door personen die een bepaalde verantwoordelijkheid hebben over de minderjarige of er een vertrouwensrelatie mee hebben.

De voorbije jaren duiken ook nieuwe fenomenen op van geweld en misbruik via het internet zoals cyberpesten of “grooming'”(doelbewust verwennen met het oog op seksuele uitbuiting).

De Vlaamse regering wil nu graag een tandje bijsteken in het aanpakken van alle vormen van geweld, waaronder ook (cyber)pesten. De regering kiest daarbij voor een brede aanpak op verschillende domeinen. Er is een werkgroep Integriteit opgericht die de acties en maatregelen moet coördineren. De werkgroep wordt aangestuurd door het kabinet van minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

De ministers schuiven al een aantal concrete acties naar voor. Zo is het de bedoeling om meer wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen uit te voeren en te ontsluiten. Verder wil men meer werken met aanspreekpunten- en personen en wil men ook de klachtenprocedures optimaliseren.