Vlaamse Prijs voor Sportverdienste 2005

Omwille van haar inzet voor het verspreiden van de ethiek in de sport, bijzonder naar aanleiding van het Congres te Gent, waar een aantal belangrijke criteria werden geconcrediseerd, werd aan Panathlon deVlaamse prijs voor Sportverdienste 2005 toegekend

De overhandiging van de prijs door Minister van Cultuur dhr. B. Anciaux, in aanwezigheid van de voorzitters van de diverse clubs, werd dan ook als een bijzondere eer ervaren en betekende een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

In november 2008 zal trouwens een Internationaal congres plaats vinden, opnieuw te Gent, onder de auspiciën van de Vlaamse regering, met de medewerking van de universiteiten Gent en Leuven, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent, waarbij de vertegenwoordigers van een groot aantal van de Internationale Sportfederaties zoals de FIFA, FIBA, de Internationale Wielerunie en vele anderen, het Internationaal Olympische Comitee, AGFIS, Unesco, voorstellen zullen formuleren tot concrete maaatregelen, opdat het project “Ethiek in de jeugdsport”, daadwerkelijk in de praktijk – naar trainers, begeleiders, ouders, sportorganisators en -federaties – hulpmiddelen kunnen aangereikt worden om deze doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Omwille van haar inzet voor het verspreiden van de ethiek in de sport, bijzonder naar aanleiding van het Congres te Gent, waar een aantal belangrijke criteria werden geconcrediseerd, werd aan Panathlon deVlaamse prijs voor Sportverdienste 2005 toegekend.

De overhandiging van de prijs door Minister van Cultuur dhr. B. Anciaux, in aanwezigheid van de voorzitters van de diverse clubs, werd dan ook als een bijzondere eer ervaren en betekende een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.

In november 2008 zal trouwens een Internationaal congres plaats vinden, opnieuw te Gent, onder de auspiciën van de Vlaamse regering, met de medewerking van de universiteiten Gent en Leuven, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent, waarbij de vertegenwoordigers van een groot aantal van de Internationale Sportfederaties zoals de FIFA, FIBA, de Internationale Wielerunie en vele anderen, het Internationaal Olympische Comitee, AGFIS, Unesco, voorstellen zullen formuleren tot concrete maaatregelen, opdat het project “Ethiek in de jeugdsport”, daadwerkelijk in de praktijk – naar trainers, begeleiders, ouders, sportorganisators en -federaties – hulpmiddelen kunnen aangereikt worden om deze doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren.